Month: February 2019

Te prynhawn yn Capel Marli

Cafwyd te prynhawn hyfryd yn Capel Marli. Roedd yn braf i cwrdd â ffrindiau newydd ac ychydig o rai ‘hen’. Llawer o ddiolch i Llinos am ei hymdrechion ac i holl wragedd y Capel am y cacennau anhygoel a’r brechdanau blasus! Derbynwyd siec hael iawn o £200. Pa mor wych yw hyn?