Eglwys Gadeiriol yn Llanelwy

Dyma griw gwych o wirfoddolwyr yn edrych yn hyfryd yneu gwisg Ty Croeso tray n cynnal stondin yn ffair aeaf Eglwys Gadeiriol yn Llanelwy heno. Cafwyd noson werthchweil! Llawer o ddiolch i’r marched am roi o’u hamser I helpu i godi arian gogyfer rhediad y ty!