Yr ydym yma i deuluoedd drwy amseroedd anodd pan mae angen cefnogaeth yn fawr. Rydym yn darparu lle cyfforddus i aros er mwyn sicrhau y gall teuluoedd dreilio cymaint o amser â phosibl â’i gilydd mewn awyrgylch glân a thawel. Hoffai pob un o’r teuluoedd, gofalwyr a phlant sydd yn defnyddio/wedi defnyddio Tŷ Croeso ddweud diolch yn fawr iawn am eich haelioni.

Rydym yn derbyn rhoddion drwy PayPal gweler isod:

neu fel arall, anfonwch unrhyw roddion drwy’r post i’r cyfeiriad isod

TY CROESO

DAWN ELIZABETH HOUSE

Parent’s Accommodation Llety Rhieni

Ysbyty Glan Clwyd Hospital

Bodelwyddan, Rhyl

LL18 5UJ

01745 534782

Mae Tŷ Croeso yn gyfleuster a redir gan elusen o dan nawdd yr Ymddiriedolaeth ar gyfer Plant Gwael yng Nghymru
Rhif Elusen 51919