Mae Tŷ Croeso yn cynnig llety i rieni, gofalwyr a theuluoed babanod a phlant sâl yn Ysbyty Glan Clwyd

Rydym ni'n 25 oed eleni

Mae’r tŷ yn cael ei staffio gan ddau weithiwr rhan amser a grŵp o ugain o wirfoddolwyr a elwir yn PALS (Parent Accommodation Link Support).   Y PALS sy’n edrych ar ôl y tŷ ar y penwythnosau ac yn ystod gwyliau cyhoeddus ac maent yn gysylltiedig – hanfodol. Hebddo, ni fyddai’r tŷ yn gallu gweithredu.

Ystafell wely
PALS
deuluoedd wedi’w helpu

Beth rydym ni'n ei wneud?

Mae Tŷ Croeso – yn dŷ chwe ystafell wely ar dir Ysbyty Glan Clwyd sy’n darparu llety dros nos i rieni, gofalwyr a theuluoedd babanod a phlant gwael sydd wedi cael eu derbyn i’r wardiau pediatrig yn yr ysbyty. Mae hefyd yn cynnig cyfleusterau dydd i deuluoedd plant sy’n gronig wael sy’n mynychu’r ysbyty yn rheolaidd a’r rhai sy’n derbyn gofal lliniarol.

Ty Croeso opened in 1993

Rhoddion

Darganfod sut i gyfrannu i’r elusen ar-lein heddiw

Newyddion

Edrychwch yn ein hadran newyddion beth yr ydym wedi bod yn neud yn ddiweddar

Digwyddiadau

Dyma wybodaeth am ein digwyddiadau yn y dyfodol.

Sylwadau Rhieni

Sut y gallaf helpu?

Mae yna nifer o ffyrdd y gallech helpu Tŷ Croeso. Gweler isod am ragor o wybodaeth:

Gallwch gyfrannu hawdd ar-lein gan ddefnyddio PayPal.

Ceir adnoddau ar gyfer ysgolion a phlant a hefyd ffurflen noddi printiadwy.

Mae gennym nifer o Ymddiriedolwyr yr elusen.

Beth am ofyn am rhoddiad ar gyfer ein elusen yn hytrach na anrhegion?

Newyddion