Caiff yr ystafell wydr clustogau newydd

Mae’r ystafell wydr wedi gael clustogau ac blancedi newydd. Mae’r dorefn angen gael ei disodli ond cyn i ni edrych mewn i hyny dyma beth fedrwn ni neud ar y funud.