Uwchraddio yr ystafell wydr clustogau newydd

Mae’r ystafell wydr wedi cael clustogau a blancedi newydd. Mae’r dodrefn angen gael ei disodli ond cyn i ni edrych mewn i hyny dyma beth fedwrn ni neud ar y funud.