Te prynhawn yn Capel Marli

Te prynhawn hyfryd yn Capel Marli. Braf i gwrdd â ffrindiau newydd a ychydig o’r rhai ‘hen’. Llawer o diolch i Llinos am ei hymdrechion a’r holl wragedd y Capel am y cacennau a anhygoel brechdanau-blasus! Derbynwyd yn hael iawn a mawr ei angen siec am £200. Pa mor wych yw hwn!