Day: 25/10/2019

Marathon Llundain

Mae Hannah Garnett, ffisiotherapydd yma yn Ysbyty Glan Clwyd, am redeg Marathon Llundain ar Ebrill 26ain, 2020, er budd ein helusen.   Mae modd ei noddi ar Virginmoneygiving.com neu drwy lenwi ffurflen noddi sydd ar gael o’r ty. Diolch yn fawr iawn Hannah!!