Ty Croeso Elizabeth Dawn House Logo

New website coming soon!
Wefan newydd yn dod yn fuan!

Please send any donations to the following address - Thank You
Anfonwch unrhyw rhoddiadau i'r cyfeiriad isod - Diolch yn fawr

Tŷ Croeso Dawn Elizabeth House

Parent's Accommodation Llety Rhieni
Ysbyty Glan Clwyd Hospital
Bodelwyddan, Rhyl
LL18 5UJ
01745 534782

Join the Ty Croeso Facebook Group

Tŷ Croeso is charity funded facility run under the auspices of the Trust for Sick Children in Wales Charity No. 519191
Mae Tŷ Croeso yn gyfleuster a redir gan elusen o dan nawdd yr Ymddiriedolaeth ar gyfer Plant Gwael yng Nghymru Rhif Elusen 51919